Muzeum Ziemi Otwockiej im M.E.Andriollego

Kalendarz imprez

Aktualności

Masz babo placek! - warsztaty dla grup zorganizowanych

O nas

Ekspozycja stała

Edukacja

Projekty badawcze

Kontakt

Otwock-HiStory blog

Fotoblog

Facebook

Edukacja

OFERTA DLA SZKÓŁ.
Muzeum Ziemi Otwockiej zaprasza uczniów
i nauczycieli do  skorzystania z propozycji lekcji muzealnych.
 Muzeum oferuje następujące tematy lekcji muzealnych:

     - Pierwsza wizyta w muzeum
     - Historia Otwocka miasta  uzdrowiska
     - Żydzi otwoccy
     - Otwock w latach II Wojny Światowej
     - Michał Elwiro Andriolli  -  życie i twórczość
     - Historia otwockich sanatoriów i pensjonatów
     - Otwock w latach powojennych
     - Kultura ludowa regionu kołbielskiego

WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE                                                                                                                                                                                   Zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach archeologicznych. Projekt ma na celu popularyzację wiedzy na temat pradawnych kultur oraz zapoznanie uczestników z podstawami metodologii badań archeologicznych.
Uczniowie będą mogli wziąć udział w specjalnie zaaranżowanych badaniach wykopaliskowych, podczas których odkryją ukryte w przygotowanym wykopie znaleziska. Sprawdzą swoje siły w rekonstrukcji glinianych naczyń oraz spróbują samodzielnie wykonać je na kole garncarskim. Ponadto dzieci wykonają proste ozdoby a także z gliny i modeliny a także poznają dawne metody wypieku pieczywa w specjalnie zrekonstruowanym piecu. Wszystko to w pewnym oddaleniu od centrum miasta, na otoczonym sosnowym lasem terenie Muzeum Ziemi Otwockiej.

Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Ze względu na charakter spotkań grupy powinny liczyć nie mniej niż 15 i nie więcej niż 35 osób, Realizacja warsztatów uzależniona jest od pogody - w dni deszczowe część praktyczna zajęć nie odbywa się. Koszt warsztatów wynosi 10 zł/os.

 fot. Jacek Grymuza

 fot. Jacek Grymuza

 fot. Jacek Grymuza

 fot. Jacek Grymuza

 

 

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

Muzeum prowadzi warsztaty etnograficzne skierowane do starszych grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W każdym miesiącu proponujemy inny temat warsztatów. Tematy są ogłaszane na początku każdego miesiąca na stronie głównej Muzeum. Koszt warsztatów: 10 zł od dziecka.

 
 
 
 

OFERTA DLA OSÓB PISZĄCYCH PRACE NAUKOWE
Muzeum oferuje merytoryczną pomoc przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich. Dla osób piszących tego typu prace udostępniamy materiały źródłowe i opracowania, które znajdują się w naszej bibliotece. Ponadto pomagamy w przygotowaniu kwerendy bibliograficznej i korekcie merytorycznej tekstu.

Copyright Muzeum Ziemii Otwockiej © 2007. Projekt i realizacja: Proconnectia