Muzeum Ziemi Otwockiej im M.E.Andriollego

Kalendarz imprez

Aktualności

Polskie tradycje karnawałowe - warsztaty dla grup

W wiejskiej chałupie - warsztaty dla grup

O nas

Ekspozycja stała

Edukacja

Projekty badawcze

Kontakt

Otwock-HiStory blog

Fotoblog

Facebook

Projekty badawcze

     Ideą prowadzonych przez Muzeum Ziemi Otwockiej projektów badawczych jest uchronienie przed zapomnieniem tych elementów historii naszego miasta i regionu, którym grozi zatracenie.
     Projekty poświęcone są różnym zagadnieniom, dotyczącym kultury i historii naszego miasta i regionu. Badania polegają przede wszystkim na zbieraniu dokumentów, relacji i ikonografii dotyczących interesujących nas zagadnień. Ostatecznym celem badań jest publikacja materiałów źródłowych i opracowań monograficznych konkretnych zjawisk historycznych i kulturowych.
     Zwracamy się z apelem o przekazywanie bądź udostępnianie materiałów dotyczących badanych przez nas problemów. Interesują nas relacje, wspomnienia, fotografie oraz dokumenty. Chętnie także spotkamy się z osobami, które wprawdzie nie nadały swoim wspomnieniom formy pisemnej, ale zgodzą się opowiedzieć nam je w trakcie wywiadu.

     Wszystkich chętnych, chcących udzielić nam wsparcia w naszych działaniach, zapraszamy do współpracy.

Projekty badawcze: 
Badania nad kołbielską kulturą ludową 
Celem badań jest dogłębne przedstawienie świata kołbielskiej kultury ludowej w jej materialnym, duchowym i społecznym aspekcie. Interesują nas m.in. następujące zagadnienia z zakresu kultury Kołbielszczyzny: życie codzienne i obrzędowość rodzinna, obrzędowość doroczna i świąteczna, kobiecy i męski strój ludowy, sztuka ludowa ze szczególnym uwzględnieniem wycinanki kołbielskiej, tradycyjna chałupa i jej wnętrze, lokalne legendy i opowieści, przyśpiewki i piosenki, gwara oraz tradycyjna kuchnia. Gromadzimy rozmowy z mieszkańcami powiatu dotyczące wymienionych zagadnień, stare fotografie ukazujące życie na dawnej wsi, teksty przyśpiewek i piosenek wiejskich, tradycyjne przepisy kulinarne, kołbielskie wycinanki oraz inne przejawy dawnej sztuki ludowej, a także wszelkie stare przedmioty domowego użytku.

Prześladowanie podziemia niepodległościowego 1944-1956 Mało znanym zagadnieniem na naszym terenie pozostaje działalność organizacji niepodległościowych i ich prześladowanie w okresie po 1944 r. Otwock od sierpnia 1944 r. odgrywał w strukturach „Polski lubelskiej” i jej organów bezpieczeństwa bardzo istotną rolę. W tym czasie w mieście znajdowały się agendy władzy szczebla rządowego i wojewódzkiego. W Otwocku były wówczas szkolone „grupy inicjatywne” Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa dla terenów znajdujących się jeszcze pod okupacją niemiecką. Ponadto w mieście funkcjonowała szkoła milicyjna i Wojewódzka Komenda MO. Mimo tego do dnia dzisiejszego temat ten nie doczekał się jakiegokolwiek opracowania.
Celem naszego projektu jest dotarcie do świadków i dokumentów dotyczących osób prześladowanych ze względu na działalność niepodległościową prowadzoną w czasie II wojny światowej i w latach powojennych. Ponadto zbieramy materiały dotyczące tworzenia i funkcjonowania w Otwocku i jego okolicach struktur aparatu bezpieczeństwa.

Żołnierze IV Rejonu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
IV Rejon obejmował swoim zasięgiem miejscowości położone wzdłuż tzw. „linii otwockiej” od Celestynowa do Wawra. Ponadto w skład Rejonu wchodziły placówki w gminach Wiązowna i Karczew. W strukturach Rejonu ogółem znajdowało się blisko 1.500 żołnierzy. W znacznej większości do dziś pozostają bezimienni.
Celem projektu jest tworzenie bazy żołnierzy ZWZ-AK i innych organizacji podziemnych, które w ramach akcji scaleniowej weszły w skład ZWZ-AK.
W ramach projektu gromadzimy relacje i dokumenty świadczące o funkcjonowaniu struktur IV Rejonu VII Obwodu OW AK.

Poszukiwania miejsc spoczynku żołnierzy polskich, niemieckich i radzieckich oraz innych mogił z okresu II wojny światowej. Choć Otwock nie był świadkiem żadnej większej bitwy, to w jego okolicach znajdują się setki pojedynczych i zbiorowych mogił żołnierskich i cywilnych. Interesują nas wszelkie informacje na temat nieznanych grobów przede wszystkim z okresu II wojny światowej. Naszym celem jest stworzenie pełnej listy mogił żołnierzy polskich, rosyjskich, radzieckich, niemieckich i innych, w tym mogił cywilnych, ofiar terroru hitlerowskiego.

Dzieje otwockiej Solidarności. W ramach tego projektu gromadzimy relacje, dokumenty i fotografie ukazujące powstanie i funkcjonowanie struktur Solidarności na terenie współczesnego powiatu otwockiego.

Wielokulturowy Otwock. Mniejszości narodowe i religijne w historii miasta i jego okolic.
Na przestrzeni dziejów na naszych terenach żyli i pracowali ludzie wielu wyznań i narodowości. Dziś pozostały po nich jedynie zniszczone cmentarze i nieliczne dokumenty.
W ramach naszego projektu gromadzimy materiały w formie relacji, dokumentów i fotografii przedstawiające życie mieszkańców naszych terenów reprezentujących różne mniejszości narodowe i religijne.

Otwoccy Sprawiedliwi
Celem badań jest dokumentowanie działań Polaków z Otwocka i okolic, którzy w okresie okupacji niemieckiej pomagali Żydom. W ramach tego programu zbieramy relacje, dokumenty i inne materiały świadczące o bohaterskiej postawie chrześcijańskich mieszkańców z naszej okolicy.

Copyright Muzeum Ziemii Otwockiej © 2007. Projekt i realizacja: Proconnectia